Etik og design noter – Black box case

Det er essentielt at kunne stole på sine modeller man har lavet. Med en black box kan vi oftest ikke se andet end resultaterne, hvilket ikke giver meget at stole på. Med observation kan vi lære hvorfor en mode fejler. Forklaringsmodeller – forklaring af hvorfor et resultat opnåes I black box modeller er det ikke…

Læs videre

Etik og design noter – 18/11 2021

Oplæg fra Mohammad Sabet om Explainable AI. Det kan være svært at forklare hvordan man får svar ud fra deep learning modeller i data science. Især i industrien hvor man arbejder med end-user, eller medicin verdenen er det vigtigt at man kan have tiltro til maschine learning modellen. De har en naturlig skepsis for ukendtheden….

Læs videre

Fra data til evidens noter 09/11 2021

Undervisningen vil være delt op i 2 slags lektioner. Forlæsninger og hands-on (kodning). Man må bruge R til kodning. Det er mest regression der anvendes. Eksempler og gennemgang vil være i sdata. Vi skal lære at bruge de rigtige designs til de rigtige problemstillinger. Det er nok i en rapport at definere en problemstilling og…

Læs videre

Visualisering noter 08/11

Plot.ly kommer til at være meget central. For at gøre apllikationer der bruger plotly interaktive, vil der blive anvendt Dash (i python). Dash er et interaktivt interface, som ligner minder om shiny (fra R). I undervisningen blev der brugt iris og volcano datasættene til at øve sig på. Målet med øvelserne er at lavet et…

Læs videre

Visualisering noter 03/11

Info til DS808 visualisering Data visualiering kan være grundlag for belustninger. Faget er bygget op omkring de eksisterede videoer. Det er forventet at man ser dem før forlæsningen. Forlæsningen vil brugt til mere hands-on sessioner. I løbet af visualisering vil/kan blive arbejdet med paper prototyper, gallerier, virtual art (form af sketchUp/webGL) og mere. Python er…

Læs videre

Avendt Maskinelæring 08/10 2021

Jeg blander dansk og engelsk. Jeg glemmer at rette mig selv når jeg lytter med nogle gange. How to use a loss function and an optimizer to find the best parameters We want to update the weights until the results are sufficient. This is done in a neural network. The loss function defines how good…

Læs videre

Deep learning noter – Convolutional Neural Networks 8 & 11/10 2021

Last time: Key-ideas to exploited Convolution Visual explanations of conolution In convolution the entire input is used and manipulated by a kernel in chunks From a input string, an matrix is created 2d image manipulation example Covolution Instead of learning full matrix, only a couple of weights of the kernel is needed to be learned….

Læs videre

Etik og design noter 7/10 2021

Ethics by design Baseret på udlevereret tekst – (mangler kilde) Sienna projektet. For at gøre noget centralt skal man have domæne eksperterne med. Data analyse har ingen betydning uden det rigtige data. [Keller JD & Tierney B Data science. The MIT Press (2018)] Etiske krav der stilles til data. Der er opstillet et framework i…

Læs videre

Workshop noter: WCAG 2.1- Web Content Accessibility Guidelines for UCL studerende

Workshop på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole for studerende. Foredraget blev afholdt af Sinnet Ellehauge Haag- Direktør hos webbureauet wHY-site. Særlige omstændigheder: workshop blev afholdt i Google meet, pga. at UCL’s skoler er lukket pga. Covid-19. Sinnet dækkede en del om tilgængelighedens historie i Danmark, men dette dækkes ikke i noterne. Hvad er Webtilgængelig Alle skal…

Læs videre

Noter: JavaScript (3)

Noter om JavaScript taget på UCL på MMD. Undervisningsmateriale udgivet af Thomas Jessen. Litteratur, som ligger grundlag for undervisningen: Murach’s JavaScript (2nd Edition) by Mary Delamater, kapitel 1 og 3. Læringsmål Beskriv følgende: Hvad er operatorer og hvordan kodes de? Hvad er en kontrolstruktur og hvordan kodes de? if-else  While loops  For loops  Hvad er…

Læs videre

Noter: Indhold på flere platforme

Noter om at fra undervisning om at have indhold på flere platforme. Afhold for MMD af Sanne Riber Baun Kristensen. Content sweet spot skal man have styr på. Populære platforme 2019: Facebook Instagram Snapchat Youtube Whatsapp LinkedIn Twitter Kilde: https://astridhaug.dk/de-vigtigste-tal-om-danskerne-paa-sociale-medier-2018/ Indhold på sociale medier Tips til god planlægning Planlægning kræver tid Definer målgruppe Planen skal…

Læs videre

SEO workshop MMD

Noter fra workshop på MMD. Afholdt af Kmae & Ioto. Formålet er at blive i stand til at lave en SEO strategi (for en klient). Keywords Find keywords, og undersøg muligheder for at implementere dem. Brug keywords i: Description Title Godt indhold Brug gode billeder Brug alt tags Backlinks hvis muligt Social medie strategi Skab…

Læs videre

Noter: SEO | Søgemaskineoptimering

Noter om Search Engine Optimization, SEO, afholdt af Ioto, på UCL. SEO platforme Google Bing Yahoo Duck duck go Ofline vs. online Begge dele har betalt og organisk reklame. Termer SE, Search Engine SERP, Search Engine Results Pages Organic search Paid search SEM, Search Engine Marketing SE Søgemaskiner lader brugere søge efter indhold på internettet…

Læs videre

Noter: Copywriting

Hvad er copywriting En specifik måde at skrive på. Man skriver tekst på en måde der overbeviser ens modtager om at foretae en specifik handling. Fordele skaber konkurrencefordele Kan implemente hvorsomhelst Engagerer målgruppen Hvor kan man bruge copywriting Alle steder hvor der kan foretages en handling. F.eks. Webtekster Organisationsbeskrivelser SOME opslag Plakater Foldere SEO Kampagner…

Læs videre

Noter: Dataanalyse og visualisering

Noter om dataanalyse og visualisering på MMD. Infografik vs. datavisualisering. Infografik fortæller en historie. Data visualisering er mere overskuelig/praktisk. Principper God infografik har: Sammenlign og find forskelle Vis årsag, mekanik og forklaringer Anvend flerdimensionelle data Integrer relevante forklaringer, ord, numre og diagrammer Dokumenter kvalitet og validitet Fokuser indholdet på de overstående punkter

Læs videre

Workshops om data og infografik

Noter fra workshops på ucl. Workshoppen er kendt som data og infografik. Der kom 3 der holdte foredrag. den første var Morten Rasmus Puck der afholdte Kvalitative data i en kvantitativ sammenhæng i en skoleverden. Kvalitative data i en kvantitativ sammenhæng i en skoleverden af Morten Rasmus Puck Data Bog beskrivelsen: samling af information. Morten:…

Læs videre

Noter: JavaScript

Noter om JavaScript taget på UCL. Om JavaScript Javascript er et clientside script sprog (en type kodesprog). Dvs. at koden eksekverer hos brugeren. Javascript kan bruges i mange browsere, og i nyere tid i stort set alle moderne browsere. Man bør dog være opmærksom på at brugere kan slå det fra. Javascript blev opfundet af…

Læs videre

Noter: Content og visuel kommunikation

Noter i Content og visuel kommunikation på MMD. Noter fra undervisningen Del 1 Tips Anvend egne produkter. Anvend helst ikke lånte ikoner og video Find inspiration – vælg visuel kommunikation Definer budskab, og vær konsekvent Vælg billeder med omhu Definer mål Definer målgruppe med persona Definer budskabsdesign – 5p approach – content sweet spot Vælg…

Læs videre

Noter: Git / Github

Noter om Git og Github. Undervisning afholdt af TBJ. Github & Git Github Online service der anvender git. Github muliggøre at samarbejde og versionsstyring. Git Versionsstyringssystem. Git gør det muligt at lave versionsstyring. Git er frit distribueret/open source. Funktioner & udtryk Repository / Repo En samling af filer på et sted. Kan ses som et…

Læs videre

Noter: HTML5 & CSS3 4. gang

Flexgrid Flexgrid er en måde at positionere elementer på. Nogen betegner det som et alternativ til float. Flexgrid kan bruges til bl.a.: Centrering Navigation Card layout Form control Billede positionering Øvelser https://codepen.io/maxfestersen/pen/XWJWXgx Gridlayout En måde at opsætte tabeller på. Det kan være et alternativ til table. Øvelser https://codepen.io/maxfestersen/pen/WNbNwKm https://codepen.io/maxfestersen/pen/KKwKMQM

Læs videre

360 graders video workshop

Workshop om 360 graders video filmning og redigering. Workshop afholdt Andrea Cirone Nørregaard. Man kan se 360 graders video på youtube, man skal bare være opmærksom på at 3d-video ikonet er at se, og så skal man trykke på det for at bruge det. Til undervisningen skulle vi afprøve Ricoh Theta kamera. Et 360 graders…

Læs videre

Noter: Foto & Lightroom

Noter fra forberedelse og undervisning i Foto og Lightroom. Forberedningsmaterialet dækker over kameraindstillinger lyssætning og Adobe Lightroom. I undervisningen blev der undervist om basal fotografering og redigering, og produktfotografi. Forberedelsesmaterialet er blevet udgivet af Andrea Cirone Nørregaard. Undervisningen blev afholdt af Jesper Fromm. Exposure triangle Det er en model der viser sammenhængen mellem blænden, lukketiden…

Læs videre

Noter: HTML5 & CSS3 3. gang

Noter fra undervisning og forberedelse til HTML5 & CSS3. Noterne dækker lister, links, menuer, responsive web design og media queries. Noterne er taget på MMD. Forberedelsesmaterialet Til forberedelsens skulle der læses Murach kapitel 7-8. Desuden skulle metoden afprøves. Lister ul – uorganiseret liste oi – nummeret liste li – listepunkt Liste struktur ul Kodeeksempel Resultat Eksempeltekst…

Læs videre

Noter: Projekt styring

Noter fra undervisning og forberedelse til Projekt styring. Noter taget på MMD. Undervisning afholdt af Karen Malene. Forberedelsesmaterialet Til forberedelsens skulle der læses: The Scrum Guide – https://www.scrumguides.org/scrum-guide.html. Web Project Management af Ashley Friedlin – s. xiii-xvii, 3-11, 31, 35-47. Digital Media Management af Loise Harder Fischer & Marie Oosterbaan – s. 30-40. Projektstyring Projekttrekanten…

Læs videre

Noter: Digital Business

Noter om Digital Business. Noter taget vinter 2019. Undervisning afholdt af Sanne Kristensen på MMD. Opgaver i undervisningen I grupper, for SWOT/TOWS, værdikæden og Interessentanalysen: forklar metoden, definer formålet med metoden, og forklar hvorfor der er relevant for MMD studerende at anvende metoden. SWOT/TOWS SWOT er en opsummering af en virksomheds interne og eksterne faktorer….

Læs videre

LinkedIn workshop

Noter om LinkedIn. Noter taget på MMD. Noter taget efterår 2019. Jeg havde allerede en profil inden. Der blev gennemgået hvordan man opretter og opretter en profil. Der blev også snakket om hvordan man kunne gøre sin profil mere attraktiv. Bl.a. ved at lave en fængende overskrift, udfylde alle sektioner så godt som man kan…

Læs videre

Adobe Illustrator noter

Noter om Adobe Illustrator på modul 2 på MMD. Noter taget efterår 2019. Undervisning afholdt af Andrea Cirone Nørregaard. Undervisningen gav en introduktion i Adobe Illustrator med fokus på penneværktøjet. På MMD På MMD når man skal aflevere opgaver, skal man i Illustrator afleveringer aflevere følgende filtyper, medmindre andet er specificeret: ai eps pdf Billedtyper…

Læs videre

Kursus i indesign afholdt af HK

Noter fra indesign kursus. Noter taget efterår 2019. Kursuset blev afholdt af Kasper og Gert igennem HK. Kasper faciliterede kurset, og Gert præsenterede Adobe InDesign. Det er en forudsætning at have Adobe InDesign installeret på computeren. Gert har eget firma i Århus, og samarbejder med flere andre, bl.a. HK. Gert vil forklare om det, give…

Læs videre

HTML5 & CSS3: noter fra forberedelsesmateriale og undervisning

Til undervisningen skulle HTML5 & CCS3, kap. 1 s 4-11, 14-19 & 26-28, & kap. 2 af Murach, læses. Jeg bemærkede at meget af materialet der dækkes i materialet er forældet. Mine noter er derfor ikke retvisende overfor materialet. Noterne dækker det samme emnefelt, men med mere opdateret viden, og indhold der passer til landskabet…

Læs videre

Typography: noter fra undervisning og forberedelsesmateriale

Noter om typografi. Noter taget i sommer 2019 på Multimediedesigner, MMD. Undervisning afholdt af Andrea Cirone Nørregaard. Som forberedelse læste vi Typography sektionen/kapitlet fra https://designingfortheweb.co.uk. Historie Det første typograhy lignede materiale var huletegnigner i stenalderen. Det næste store fremskridt var hieroglyffer. Det var svært at forstå, for betydningen af bestemte tegn og sammensætninger kunne ændre…

Læs videre

Præsentations workshop: noter fra forberedelse

Noter fra præsentations workshop. Noter taget i sommer 2019 Multimediedesigner. Det var et krav at tage noter inden undervisningen. Til undervisningen skulle vi se en video, og høre et podcast. Videoen Noter til videoen [ VirtualStudio.tv ] har arbejdet i live-events og produktionsindustien i over 40 år, og har arbejdet med hundredvis af oplægsholdere over…

Læs videre

Wireframes: noter fra forberedelse og lektion

Noter om wireframes. Noter taget på multimediedesigner uddannelsen i sommeren 2019. Opgaver i brugertest givet af, og undervisningen blev afholdt af Andrea Cirone Nørregaard. Opgaven gik på selv at finde information og lære om wireframes. Man skulle finde 3-4 kilder på internettet, og sammenligne informationen derfra. Man skal selv lave en definition af hvad et…

Læs videre

Noter i brugertests: noter fra forberedelse og lektion

Noter fra brugertests. Noter taget på multimediedesign i sommeren 2019. Opgaver i brugertest givet af Andrea Cirone Nørregaard. Undervisningen blev afholdt af Kristin Utne. Opgaven gik på at læse: Designing for Interaction, Dan Saffer Side 181-185. https://uxdesign.cc/usability-testing-what-is-it-how-to-do-it-51356e5de5d https://www.interaction-design.org/literature/article/when-should-i-conduct-usability-testing-for-a-product https://blog.hubspot.com/marketing/usability-testing https://www.interaction-design.org/literature/article/usability-a-part-of-the-user-experience Noter fra forberedelse Hvad er brugertests Brugertests er et kvalitativt værktøj der hjælper os med…

Læs videre

Studieteknik: noter fra foredrag afholdt af HK

Som del af multimediedesign (MMD) blev HK inviteret ud til UCL for at afholde et foredrag om studieteknik. Kurset skulle være tilpasset MMD. Supplement A/S, ser ud til at være ansvarlige for dele af foredraget. Kasper fra HK. HP, Hans Peter Christian Hansen. Han har baggrund fra CBS og HA. HP har undervist i studieteknik…

Læs videre

Content strategy: noter fra lektion

Noter om content strategy. Underviser var Sanne Kristensen. Content strategy, indholdsstrategi, er en strategi man kan ligge for indhold. Social medie strategi Purpose Relevance Content Plan & Measure Organise Det er ikke sikkert at man starter med at definere formålet. F.eks. definerer nogen indeholder (3) inden de definerer formålet (1). Det er vigtigt at kunne…

Læs videre

Akedemisk metode: noter fra lektion

Noter taget til akedemisk metode. Oplæsning afholdt af Sanne Riber Baun Kristensen på UCL for multimediedesign holdet OEAMM19EDA. Relevante metode for en studerende på multimediedesigner (MMD). Multimediedesigner er en erhvervsakedemisk uddannelse, og skriveniveauer bør derfor skrives på et akedemisk niveau. Rapporter må ikke skrives i word, men bør opsættes i Adobe InDesign. Alle, eller de…

Læs videre