Visualisering noter 03/11

Info til DS808 visualisering

Data visualiering kan være grundlag for belustninger.

Faget er bygget op omkring de eksisterede videoer. Det er forventet at man ser dem før forlæsningen. Forlæsningen vil brugt til mere hands-on sessioner.

I løbet af visualisering vil/kan blive arbejdet med paper prototyper, gallerier, virtual art (form af sketchUp/webGL) og mere.

Python er det hovedsagelige programmeringsporg i kurset. Der vil blive anvendt plot.ly og d3, som er baseret på javascript, og kan køre i python og R.

Eksamen vil være en portfolio eksamen. Det er et gruppeprojekt på 2-4 sider med 1-4 medlemmer (anbefalet min. 2). Dataset kan frit vælges, men der er forslag i introduktions slidet til kurset. Hver student skal aflevere pdf rapport senest d. 23/12 2021. Der kan laves en video. Der vil være en fælles præsentation. Individer vil blive spugt til teori og koncepter fra kurset. Der er afsat tid til et projekt møde for hver gruppe pr. uge. Gruppe skal være fastsat i et online docs skema senst 26/11 2021.

Der vil være fokus på information visualisering. Især abstrakt data. Visualiserings typer, herunder videnskabelig visulisering, vil ikke blive dækket. Som F.eks. “Scientific Visualization in Medicine” eller “Scientific Visualization in Engineering.

Hvad er visualiserng

Mægden af tilgændelig information er stærkt stigende siden begyndelsen af 1800. Det er sandsynligt at udviklingen fortsat vil stige.

Visual data analysis. Man har fokus på et punkt, og man kigger på området omkring det. Man visualiserer dataet, og aflæser det som menneske.

Der findes mange betydninger. Det kan være at bruge computer teknologi viser visuelle repræsentationer af data.

Brugeren er en nødvendig del af visualiseringsprocessen:

  1. Computer proceserer data.
  2. Computer genererer visualisering.
  3. Bruger inteprer data visualisering.

Hvorfor har vi brug for visualisering

Nogen gange er data kompleks. Det kan spare tid at have et hurtigt overblik i stedet for rådata eller en model.