Workshop noter: WCAG 2.1- Web Content Accessibility Guidelines for UCL studerende

Workshop på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole for studerende. Foredraget blev afholdt af Sinnet Ellehauge Haag- Direktør hos webbureauet wHY-site.

Særlige omstændigheder: workshop blev afholdt i Google meet, pga. at UCL’s skoler er lukket pga. Covid-19.

Sinnet dækkede en del om tilgængelighedens historie i Danmark, men dette dækkes ikke i noterne.

Hvad er Webtilgængelig

Alle skal have adgang til digitale løsninger.

Tilgang og adgang er 2 forskellige ting. Det dækkes senere.

Nogen bruger har særlige forudsætninger pga. handikap eller lignende. Som hjælpemidler kan de bruge

 • Skærmlæser
 • Tekstlæser
 • Særlige tastatur
 • Øjenstyrret mus

Tilgængelighed er ikke kun defineret af en række tilgængelighedskrav, men også det sprog man arbejder i.

Barrierer til tilgængelighed er skabt af udviklere af digitale løsninger og dem der laver indholdet til løsningerne. F.eks. implementering af captcha.

Nogle af de store virksomheder der gør det bedst er google, apple, microsoft og facebook.

Hvorfor bruge tid på webtilgængelighed

Tilgængelighed er en menneskeret. Ifølge UN skal digitalt indhold være tilgængeligt.

Det har været et lovkrav at offentlige virksomheder skal følge WCAG 2.1 siden 2018. I dag er det dækket i loven om webtilgængelighed. Fra 2022 kommer der lovkræv om tilgængelighed til det private erhvervsliv (meget vides ikke om dette), som bliver implementeret i faser frem mod 2025.

Hvem er brugerne og deres udfordringer

Jeg var ikke til stede under en del af præsentationen i dette emne. Så kun dele er noteret.

Brugere med særlige behov kan være mennesker der er udfordret på:

 • Syn
 • Tale
 • Hørelse
 • Bevægelse
 • Kognition
 • Alder

Udfordringer behøver ikke være permanente. Nogen brugere kan være midlertidig udfordret, f.eks. pga. en brækket arm eller medicin.

Det er en myte at brugere med særligt behov kan få løst alle tilgængelighedsproblemer, ved at de går til borgerservice for at få hjælp.

Det anbefales at lade mennesker der anvender skærmlæsere anvende skærmlæsere, da det kan være svært at vurdere om fejl kommer af manglende kompetencer eller fejl i løsningen. Brugerne med særlige udfordringer bør inddrages i tests hvis muligt, og bør ikke undlades pga. deres særlige behov.

Standarder

 • Fælles harmoniseret standard vedrørende krav af IKT-produkter og tjenester: EN 301 549.
 • Standard for tilgængeligt webindhold: WCAG 2.1
 • Der kommer en ny WCAG-standard. WCAG 2.2.
 • ”Silver” er også på trapperne.

Målsætninger

 • Værdi
 • Tilgængelighed
 • Anvendelighed

Metode for målsætninger: Step op modellen

 1. stop op
 2. ryd op
 3. ryg op
 4. følg op

Målinger

 • Anvendelighed
 • Tilgængelighed
 • Love opfyldt
 • Det skal virke (for brugeren)

Loven om webtilgængelighed

”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer” er loven der er omtalt.

Hvad et offentligt organ er kan være svært at definere.

Det kan være

 • Intranet og subdomæner anvendt af offentlige organer
 • Offentlig tilgængelige hjemmesider udbudt af offentlige organer
 • Offentlig tilgængelige mobil applikationer udbudt af offentlige organer

Så snart at domænet er ejet af offentlige organer er løsningen dækket af loven.

Alle dele af offentlige løsninger skal være dækket.

Alle dele og integrationer skal være dækket. Dvs. at moduler man anvender fra eksterne ressourcer, er omfattet af loven. PDF dokumenter skal også være tilgængelige.

Om Sinnet og wHY site

Sinnet er direktør/indehaver af WHYsite. Hun er ekspert i loven om webtilgængelighed. Over 10 års erfaring i skrivende stund. Hun er tidligere journalist og strategisk kommunikationskonsulent.

WHYsite ekspertise er rådgivning indenfor web. Fokus på frit og tilgængeligt web. WHYsite har en blog, som man kan følge via deres hjemmeside.