Studieteknik: noter fra foredrag afholdt af HK

Som del af multimediedesign (MMD) blev HK inviteret ud til UCL for at afholde et foredrag om studieteknik. Kurset skulle være tilpasset MMD. Supplement A/S, ser ud til at være ansvarlige for dele af foredraget.

 • Kasper fra HK.
 • HP, Hans Peter Christian Hansen. Han har baggrund fra CBS og HA.

HP har undervist i studieteknik i mange år.

Der er 3 vigtige ting på et studie ifølge HP.

 1. At lære (effektivt)
 2. At huske
 3. Kommunikere

Husk at stille krav til læsere.

Til undervisningen, blev der sponseret en bog af HK. Bogen skrevet af HP. Titlen er Studieteknik: Vejen til effektivt studie. Vi tilgår bogen igennem http://studieteknik.supplement.dk/.

Det er vigtigt at være motiveret til at studere. At lære at være motiveret og koncentrere.

Motivation

For at studere godt skal man sammensætte ydre og indre motivation rigtigt. Det er forskelligt for alle studerende.

Ydre motivation

Ydre motivation er kendetegnet ved ting man bør gøre. F.eks. studieforberedelse. Det er ofte forstyrret af ting man vil.

Indre motivation

Indre motivation er kendetegnet ved at man gerne vil noget. Det overtrumfer ofte ydre motivation.

At blive motiveret

Nogle gange er der noget man skal, men ikke nødvendigvis vil.

Man kan blive motiveret af:

 • At have formål.
 • Praktisk brug.
 • Nysgerrighed.
 • Succes.
 • Funktionsbetingelser.
 • Konkurrence.

Man kan gå fra ydre til indre motivation ved:

 • At finde formålet
 • Effektiviser det læst i praksis
 • Stimulere sin nysgerrighed
 • Skabe muligheder for at føle succes.
 • Finde funktionsbetingelser, de ting der motiverer en selv.

Tips

Note: tips var ikke en del af foredraget, men han kom med mange løbende.

Uoverskuelighed kan gøre en demotiveret. Derfor burde man kun prøve sig med håndterbare mængder, således at det er overskueligt.

Det er vigtigt at variere sine opgaver, så det ikke bliver monotont.

Man kan sætte mål for at øge motivation.

Det er vigtigt at have ryddet sit mentale skrivebord – få hjernen til at være beskæftiget med noget andet. Skriv ned hvad man skal nå, det kan fjerne ting fra sine tanker.

Man skal huske at holde pauser. Ca. hvert 45-55 min. arbejde bør man have en pause på 5-10 minutter. I pausen bør man lige gå rundt, få en bid mad eller strække sig lidt.

Man bør adskille ens studierum fra stue, køkken og seng. HP siger nogen har sagt det, men er ikke nødvendigvis selv enig.

Primetime. Nogle arbejder bedre på bestemte tidspunkter. For mange er det bedst at gå i gang kort efter studietiden, således at man har samlet sin aktive tid ud i et.

Undgå overspringshandlinger. Det er godt at variere, men for meget forstyrrer læringen meget.

Tab af koncentration. For at undgå dette kan man tage noter. Man kan læse materialet højt for en selv, da det hjælper på hukommelsen. Det er en god idé at skimte materialet kort igennem igen (bladre siderne igennem), da det kan medføre at man husker op mod 70% af det læste materiale igen.

Koncentration

Vi havde en leg med koncentration, og jeg fik ikke taget noter af denne del, da vi i sagens natur, var optaget med opgaven. Konklusionen er at koncentration er vigtigt i læringen. Koncentration kan forbedres med kontakt med andre. Så snak med andre studerende om opgaver.

Læseteknik

Der er mange former for læseteknik

 • Skimming
 • studielæsning – hurtig læsning

Dybdelæsning

Skimming

Skimmings formål er at danne overblik.

Det blev ikke gennemgået yderligere.

Hurtig læsning

Ved hurtig læsning kan man sætte sin læsning 20-30% hurtigere, og miste 10-20% af hvad man ellers ville have forstået. Man kan ikke bruge hurtig læsning når noget skal nærlæses.

Når man vil læse hurtigt, så laves der normalt 3 fejl.

 1. Fiksering
 2. Løsningsværktøj
 3. Højtlæsning

Fiksering er når man kigger på papiret. Man kan nedsætte antallet af gange øjet kigger på papiret.

Ved hjælp af værktøjer kan man forhindre at man læser tekst man har læst før. F.eks. at man tager et stykke papir over teksten og trækker denne ned som man læser.

Højtlæsning øger mængden man husker, men sænker læsehastigheden.

HP anbefaler at afprøve et værktøj for at lære at læse hurtigt.

Dybdelæsning

Man husker bedre end man tror.

Vi husker ofte kun kort, og den viden kommer med repatriation til langtidshukommelsen.

På en måde husker man alting. Det kan bevises med folk der har været nær døden, derfor vist sit liv for øjnene af sig.

Kaspers fordrag om HK

Han vil gerne fortælle om HK.

HK er del af uddannelsesudvalget.

Han fortæller om at uddannelser skal være så relevante så muligt for de studerende og erhvervslivet. Det skal passe nu, og om 2 og 5 år.

I HK er grafisk kommunikation en afdeling. Denne afdeling specialiserer sig indenfor den grafiske verden, herunder MMD.

Hos HK kan man snakke med en praktikvejleder. Det kan hjælpe de studerende med at en relevant praktikplads. Det er et supplement til praktisk hjælp for studievejledere. Formålet er at hjælpe, supplere, og ikke at erstatte eksisterende muligheder på skolen.

Der er mange kurser man kan tage på HK hvis man har tid og lyst. De kan finde på hk.dk. Det kunne være relevant for MMD.

HK er en a-kasse. Kasper anbefaler at være medlem af en a-kasse. Man er berettiget til at få dagpenge når uddannelsen er slut, hvis man har været medlem. Det er gratis. Det gælder for alle der ikke er fyldt 30 år. TLDR: meld dig ind i en a-kasse mindst 12 måneder før studiet er slut.

Han beklager at man skal betale hvis man er over 30 år.

Ang. studietur, så fortæller han at HK har givet tilskud før, og er villig til at give denne årgangs MMD-studerende tilskud igen. Ved at være medlem kan man spare skatten væk af tilskuddet.

Melder man sig ind i HK, eller er medlem, så kan man få en gratis biografbillet. Sidste dato for tilmeldelse er den 12 09 2019.

Kasper mener at man skal tage den a-kasse der er mest relevant for en selv.

Flytter man a-kasse, så er den nye ansvarlig for flytningen. Det er vigtigt at man ikke opsiger sin forrige a-kasse først.

Kontaktinfo til Kasper

Man må gerne kontakte Kasper med spørgsmål ang. a-kasse, fagforening og foredraget.

Mail: kasper.hasefeldt@hk.dk

Tlf. 20 33 07 80