Akedemisk metode: noter fra lektion

Noter taget til akedemisk metode. Oplæsning afholdt af Sanne Riber Baun Kristensen på UCL for multimediedesign holdet OEAMM19EDA. Relevante metode for en studerende på multimediedesigner (MMD). Multimediedesigner er en erhvervsakedemisk uddannelse, og skriveniveauer bør derfor skrives på et akedemisk niveau.

Rapporter må ikke skrives i word, men bør opsættes i Adobe InDesign.

Alle, eller de fleste, opgaver vil være gruppeopgaver. Der kan komme selvstændigt arbejde.

Som multimediedesigner er der meget viden man skal tilegne sig. Det er vigtigt at kunne fortælle hvor man har siden viden fra, når man skal skrive rapporter og fortælle hvor ens kilder kommer fra.

Stukturen kører efter dobbelt diamond modellen.

Discover –> Define –> Develop –> Deliver.

Discover & develop er divergente faser.

Define og deliver er konvergente faser.

Modellen minder om design thinking modellen.

Opbygning af forside

En forside skal indeholde:

  • Projekt titel
  • titel
  • Navne på gruppemedlemmer
  • Afleveringsdato
  • Institution (UCL, Erhvervsakademi & Professionshøjskole)
  • Navn(e) på vejleder(e)
  • Evt. øvrige krav.

Abstrakt

Kort engelsk introduktion efter forsiden på højst 20 sider. Det skal beskrive projektets hovedformål, analyser, resultater og anbefalinger.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen skal reflektere projektets disposition. Eks. overskrifter og underoverskrifter skal være repræsenteret med sidetal. Indholdsfortegnelsen skal ikke indgå i indholdsfortegnelsen. Inkluder ikke model navne og teori navne som overskrifter, men vær gerne kreativ.

Indledning

I en indledning forbereder man læseren på hvad der skal læses. Den inkluderer en problemstilling og en problemformulering.

Man bør overveje hvorvidt man skriver konkret eller ej, og hvorvidt det er det man behandler i sin opgave.

Problemstilling

Det overordnede problemstilling i projektet.

Problemformulering.

Problemformuleringen er en forklaring af de problemer man løser i løbet af sin rapport. Problemformuleringen besvares i konklusionen.

Metode

Metoden er værktøjet man anvender til at løse en/flere problemstilling(er). F.eks. PEST, Personas & SMP.

Introducer hvad elementerne er, og hvordan de anvendes i projektet.

Det bør holdes kort, og bør ikke fylde mere end nok tekst til at give en grundlæggende forståelse for emnet. Det er vigtigt man ikke skriver metoder ind, som ikke anvendes.

Afgrænsning

En afgrænsning er IKKE obligatorisk. Det har udelukkende til formål at afgrænse opgaven i det omfang at man kunne/burde have medtaget et emne, men ikke ønsker dette. F.eks. hvis der ønskes en brandanalyse, men man kun ønsker at lave en logo analyse, såfremt man ikke kan dække det i sin problemformulering.

Analysen

Man bør være kreativ i sin titel. Man skriver om sin metode, sin fremgang og resultaterne man nåede.

Delkonklusion

Ikke obligatorisk.

Konklusion

Svar på problemformuleringen. Det er IKKE en opsummering, eller en nye opdagelser. Man må IKKE skrive ny viden. Det er ikke overvejelser.

Litteraturliste

Skal være alfabetisk. Der anvendes harvard metoden.

Bilag

Uddybende materiale der ikke afdækkes komplet i rapporten.

I MMD skal indhold designes og bruges i rapporten, så bilag er ofte ikke nødvendige. Såfremt man ikke komplet kan afdække det, så kan man vedhæfte det rå data.

Billede og grafik

Logo prototype for maxfest.dk
(Egen tilvirkning 2019)

Alle billeder og grafik skal refereres. Fejler man i dette, så er det dumpe grundlag.

Man skal indsætte referencer jf. harvard metoden.

Har man anvendt egne billeder, skriver man egen tilvirkning og årstal.

Eksempel indsat til højre, eller øverst, i denne sektion.

Sprog og tone

Man skal skrive i en professionelt, aktivt og enkelt. Teksten skal være forståelig for en uforstående, og således at man kan lære om det, på baggrund af problemformuleringen, og er bekendt med metoden.

Følelser skal ikke inkluderes. Man skal være objektive.

Man skal være kildekritisk. Man bør ikke tage alle kilder for fakta, og bør være påpasselig. Wikipedia må ikke anvendes.

Det er en fordel at kunne de rigtige termer i de rigtige sammenhænge, og vil alt andet lige, give en højere karakter til eksamen.

Anslag

1 normal side fylder 2400 anslag. Mængden er estimeret ud fra at man anvender meget grafisk materiale som MMD.

Billeder, modeller og grafik tæller ikke med i anslag. Tekst i billeder og grafik tæller ikke med i anslag.

Ingen fodnoter er tilladt.

Aflevering

Inden aflevering bør man undersøge om alle sektioner er inkluderet. Det er vigtigt at man ikke plagierer. Tjek stave og grammatikfejl.