Noter: JavaScript

Noter om JavaScript taget på UCL.

Om JavaScript

Javascript er et clientside script sprog (en type kodesprog). Dvs. at koden eksekverer hos brugeren. Javascript kan bruges i mange browsere, og i nyere tid i stort set alle moderne browsere. Man bør dog være opmærksom på at brugere kan slå det fra.

Javascript blev opfundet af NetScape i 1995, som del af Netscape Navigator (browser) og blev lanceret 1996. Javascript følger en standard kaldet ECMA. Den seneste der følges er ECMA Script 5.

Javascript bruges til at processere indhold hos klienten. Når Javascript ændrer HTML kaldes det DOM scripting.

Test og fejlfinding af JavaScript

Javascript stopper med at virke hvis der stødes på fejl i scriptet. Derfor er det en god idé at åbne konsollen i browseren man arbejder i, for at se eventuelle fejl. I de fleste browsere kan man trykke på f12 for at åbne udvikler panelet. Tryk derefter på console. I console kan man også skrive javascript for at køre det i sessionen.

Ikluder JavaScript

Javascript kan skrives mellem script tags og linkes til i et script tag.

<!-- example 1 -->
<script scr="javascript-file.js"></script>
<!-- example 2 -->
<script>
// JavaScript code here
</script>

Scripts kan inkluderes i head og body.

Syntax

JavaScript er case sensitive.

JavaScript kode sluttes af med semikolon (;).

JavaScript ignorerer whitespace.

JavaScript variabler

En defineret værdi.

Eksempler:

var variabel = "value";
var number = 1;
var boolean = true;
var otherBoolean = false;
var notANumber = NaN;
var isNull = null;

Metode

Ved at anvende defer kan man skubbe udførelsen af Javascript til efter at HTML er blevet indlæst.

Eksempel:

<script src="example.js" defer></script>

Tips

  • Skriv CamelCase
  • Forbedre læsbarhed af kode med whitespace.
  • Afslut alle statements med semicolon.
  • Kommenter kode ofte.

Skriv kommentarer

Man kan udkommentere en linje kode efter “//”.

Man kan udkommentere alt indhold mellem “/*” og “*/”.

Eksempler:

<script>
// Hidden code
/* Hidden code */
</script>