Workshops om data og infografik

Noter fra workshops på ucl. Workshoppen er kendt som data og infografik. Der kom 3 der holdte foredrag. den første var Morten Rasmus Puck der afholdte Kvalitative data i en kvantitativ sammenhæng i en skoleverden.

Kvalitative data i en kvantitativ sammenhæng i en skoleverden af Morten Rasmus Puck

Data

Bog beskrivelsen: samling af information.

Morten: Det kan være alt.

Data kan have forskellige versioner.

Typer data

 • Nominelle data – Navngivet data, hvor rækkefølgen på data ikke betyder noget.
 • Ordinal data – Navngivet data, hvor rækkefølgen af data betyder noget.
 • Interval data – Data følges af tal, rækkefølge betyder noget. F.eks. Talskala data (1-5) eller boolean.

Transformation til kvantitative inputs

Kvantitative beregninger til beregninger skal omkodes eller scores for at kunne beregne på dem.

Når man kategoriserer data, så kan det påvirke resultaterne hvor man sætter grænsen, da data tæt på grænserne er tæt på at være noget andet.

Inputs i de forskellige datatyper skal være gensidigt udelukkende.

 • Indenfor skoleverden samles store mængder kvalitative data der bruges kvalitativt.
 • Alt indhold skal scores/kodes
 • En score/kode er at data burderes og kategoriseres i forhold til kriterier
 • Der findes ikke et absolut format til scoring

Beregning

 • Beregningen er afhængig af kodningen på kvalitative data.
 • Det er kun interval data der kan sammenlægges og beregnes forskellige statistikker på.
 • Ved ordinal data findes der metoder, hvorpå at data kan omkodes til interval data.
 • Ved nominelle data kan man anvende hyppighed til beregning.

Formidling

Der blev vist eksempler.

Kvantitativ metode handler om tal og om at tale.

Man bør vælge metoder i forhold til hvad man gerne vil fortælle.

Man bør have fokus på:

 1. Hvad vil man fortælle?
 2. Er dr data grundlag?
 3. Hvordan vil man score/kode?
 4. Hvordan vil man fortælle (afrapportere), således at der er klarhed med budskabet?

I en skolesammenhæng

Morten har brugt det til at forbedre undervisning i forskellige fag.

For at finde insigter, skal de have nogle svar, og eleverne skal testes.

Eleverne skulle finde synonymer. Selvom svarene ikke var rigtige, kunne der findes tegn på at eleverne var engageret i materialet.

Eleverne blev også spurgt om hvad der var koldest (Januar eller december). Her blev de vurderet på om deres svar gav mening (forstået eller ikke forstået).

Infografik og datavisualisering af Ole Munk

Ole Munk er forfatter til Visuel Journalistik.

Ole viser eksempler fra hans tid som hos Kristeligt dagblad.

Infografik

Der er ikke stor forskel på datavisualisering og infografik. Forskellen kan forkortes til at infografik fortæller en historie.

Når man præsenterer noget, er det godt at give fokusområder. System 1 og system 2. Laver man et system der fanger interesse, så skal det være repræsentativt for indholdet. Måder at fange interesse på: Overtekster, infografik og billeder.

Opfattelse af ting styrkes af kombinationen af ord og billeder.

“Ethvert budskab bør formidles på den enklest mulige måde, der ikke ducerer forståelsen”

Ole Munk

Fortælling

 • Plot
 • Portræt
 • grafer
 • Map
 • Timeline
 • Flowchart

Typer grafer

Overordnet set er der:

 • Areal graf
 • Koordinatsystem

Content vs. Data af Nicolai Brix

Nicolai er stilfotograf, og tidligere MMD underviser. Han ejer Dot agenzy.

Nicolai præsenterer en omfattende Case om Haunted Castle, Blodets forbandelse i koldinghus.

Den primære pointe i hans Case må have været at man kan lave spændende ting med et lavt eller intet budget. Prøv selvom du ikke har noget. Undersøg mulighederne, også selvom de er begrænset.