Dit H.C. Andersen Eventyr

Dit H.C. Andersen Eventyr er et installationskoncept til et nyt H.C. Andersen museum. Installationskonceptet er blevet pitchet til Henrik Lübker, Museumsinspektør for Odense Bys Museer. Samtidig er dette også en skoleopgave. Det er projekt 2 i modul 2 på multimediedesigner uddannelsen.

Kort fortalt var opgaven at lave et koncept som kunne skabe brugeroplevelser med eventyrlige brud. Opgaven skulle gennemføres på baggrund af design research. Det var en gruppeopgave.

Følgende leverancer var påkrævet:

 • Gruppekontrakt
 • Interaktivt installationskoncept
 • Præsentation af installationskoncept i en udstilling, hvor der er en funktionel prototype.
 • En plakat der skal visualisere konceptet og prototypen.
 • En præsentationsvideo på højst 3 minutter.
 • En klientrapport
 • En akademisk rapport

Om gruppekontrakten

Gruppekontrakten blev skrevet mellem:

 • Caroline Greve Gregersen
 • Fiona Sibeko
 • Lucas Kofoed Lynge
 • Max Fetersen Hansen
 • Nick Varming

Der forekom ingen brug i kontrakten.

Prototypen til det interaktive installationskoncept

Link til prototypen: https://adobe.ly/34R3hY9.

Screenshot fra H.C. Andersen installationskoncept prototype.
Screenshot fra H.C. Andersen installationskoncept prototype.

Prototypen er udviklet i Adobe XD. Det er vigtigt at huske at det er en prototype. I denne prototype kan man prøve at opleve H.C. Andersen eventyret, hvor man kan ændre historien afhængigt af de valg man tager.

Udviklingsprocessen for prototypen er dokumenteret i den akademiske rapport.

Plakat

Plakat

Præsentationsvideo

Klientrapport

Klientrapport

Akademisk rapport

AkademiskRapportProjekt2

Udstillingen

Gruppebilledet af holdet bag H.C. Andersen installationskoncepttet Dit H.C. Andersen Eventyr.
Gruppebilledet af holdet bag H.C. Andersen installationskoncepttet Dit H.C. Andersen Eventyr.

Installationskonceptet kunne den 14. november 2019 mellem kl. 8.15 og 16.00 afprøves på UCL. Det var muligt at afprøve den på en Ipad og på en Windows pc med touchscreen. Prototypen kan også anvendes med mus, men den største fornøjelse får man ved at anvende touch.

Løsningen blev varmt modtaget til udstillingen.