Video opgave (færdiggjort)

Video opgave i Adobe Premiere Pro. Opgaven blev udført vinteren 2019 på MMD.

Som del af undervisningen skal vi lave en produktion. Dette er den 2. version af videoen.

Version 2

Ufærdig version

Inden dette skulle der laves en ufærdig version (klik her).

I indlægget til den ufærdige version, har jeg beskrevet emnevalget, beskrivelsen af indholdet og mine planer for den færdige version. I dette indlæg bliver der fulgt op på afsnittene.

Om Indholdet

Der udleveret videomateriale til opgaven. Jeg valgte at anvende de samme kilder som der blev anvendt i den ufærdige version. Trods for mine planer, valgte jeg ikke at tilføje nye kilder, om end jeg udskiftede nogle af lydklippene fra de samme kilder.

Dette har jeg anvendt:

 • Hamburg2019E1.mp4 af Jesper Fromm (Primær kilde)
 • speaks.mp4 af Jesper Fromm (Sekundær kilde)
 • Hamburg2019E2.mp4 af Jesper Fromm
 • Downtown af Benjamin Tissot via Bensound
 • 10-Bus.wav af Leoctiurs via freesound.org

Fremgang for version 2

Kritik fra version 1

Efter at have fået flere til at se min ufærdige video, fik jeg ofte den samme kritik.

 • Videoen er for lang og kedelig
 • Musikken bliver for lav
 • Det er svært at høre hvad der bliver sagt.

Ændringer i version 2

I denne version har jeg fokuseret på at løse problemerne i stedet for at tilføje indhold.

 • Jeg justerede farten af mange klip
 • Jeg fjernede klip der ikke bidrog til tale teksten og ikke bidrog til at forklare rejsen
 • Jeg fjernede frames som indeholdte klip fra andre scener
  • Mange af klippene havde nogle frames inde frames fra andre scener.
  • Yderligere var der nogle enkelte frames der forhindrede at der kunne laves behagelig stabiliserings effekter.
 • Flere effekter blev taget i brug. Især stabilisering via Adobe Premiere Pro.
 • Klippet i starten blev udskiftet med et tilsvarende klip.
 • Nogle lydklip blev justeret.
 • Forholdet mellem musik og stemme-optagelser blev justeret, således at man bedre kunne høre stemmer, og musikken dæmpes, men når der ikke snakkes, afspilles musikken på et højere niveau.

Der blev fjernet ca. 2 minutters indhold. Lydklippene blev afspillet langt tættere på hinanden.

Opfølgning til planlagte ændringer

Jeg valgte ikke at tilføje elevator støj. Klippet blev vist i kortere tid, og det endte med ikke at betyde særligt meget

Jeg endte med at gøre videoen kortere. Jeg planlagde det ville blive sjovere, men den endelige version har tabt en stor del af det sjove. Jeg tror det skyldes at før var det rå klip af lange gåture, hvorimod det nu er sat op i fart for en mere behagelig oplevelse.

Jeg fik stabiliseret de klip jeg ville.

Jeg fik udskiftet klippet med Anni, og problemet er mindre fremtrædende.

Jeg fik justeret lydniveauet.

Jeg fik udfyldt alle tomme klip.