Data Science

Data Science ved SDU

Jeg dimmiterede Data Science Juni 2022. Data Science har givet mig titlen som Master of Science (cand.scient).

Jeg startede på Data Science i August 2020.

Data Scienence er en 2 årig kandidatuddannelse med 120 ECTS indenfor datavidenskab. Udannelsen dækker over en række emner indenfor bl.a. programmering og humaniora. I løbet af uddannelsen er/bliver jeg undervist i databehandling, maskinglæring, statistik, kunstig intelligens og anvelse af data.
Der er mulighed for selv at tilpasse uddannelsen med valgfag. Jeg valgte humanistisk informatik, med et fokus på programmering og virksomhedsdrift.
Udannelsen har jeg taget af intresse i at udforske og uddybe mine evner indenfor Buisness inteligence. Jeg ser det som en vidrebyggelse på min baggrund indenfor programmering og projektledelse.

Mine resultater

Opdateret juli 2022:

 • Speciale – 12/A – 30 ECTS
 • Applied machine learning – 10/B – 10 ECTS
 • Visualization – 12/A – 5 ECTS
 • Deep Learning – 4/C – 5 ECTS
 • Ethics and Design – Bestået*- 5 ECTS
 • Data mining and machine learning – 10/B – 10 ECTS
 • Data Driven Applications – 10/B – 5 ECTS
 • Database Systems- 10/B – 10 ECTS
 • Corporate FinTech Part 2 – 7/C- 4 ECTS
 • Corporate FinTech Part 1 – Bestået* – 1 ECTS
 • Introduction to Data Processing – 7/C – 10 ECTS
 • Statistics for Data Science – 10/B – 5 ECTS
 • Introduction to Human informatics – 10/B – 10 ECTS
 • IT security, IT ethics and privacy – Besået* – 5 ECTS
 • Multivariate Statistical Analysis – 7/C – 5 ECTS
 • Fra Data til Evidens – 4/D – 5 ECTS

* Bestået uden en tilkoblet karakter.

Kompetenceprofil

Kompetencer for en kandidatuddannelse i datavidenskab (120 ECTS)

En dimittend med en kandidatgrad i Data Science har viden om teorier og eksperimentelle metoder inden for håndtering, analyse og præsentation af data. Dimittenden kender værktøjer, metoder og teknikker til at analysere data – herunder datamining, maskinlæring og statistisk analyse – og forstår deres opbygning.

Dimittenden har kendskab til programmering samt viden om, hvordan databehandling indgår indenfor en selvvalgt fagretning. Dimittenden kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over datavidenskabelig viden og dens anvendelse, og endelig kan dimittenden identificere videnskabelige problemstillinger i området.

Dimittenden kan udvælge, anvende og sammensætte de rette programmerings-, statistik- og maskinlæringsværktøjer og -metoder til at arbejde med større datamængder generelt og indenfor et givent fagområde. Dimittenden kan desuden anvende og videreudvikle disse til at designe og foretage komplekse dataanalyser og arbejde med avancerede data. Dimittenden kan udvikle dataanalytiske systemer under hensyntagen til privathed, og kan også visualisere data og sætte dem i en fagspecifik kontekst. Dimittenden kan styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og uforudsigelige indenfor databehandlings- og analyseområdet, kan selvstændigt igangsætte og gennemføre analyser og påtage sig et professionelt ansvar under overvejelse af IT-etiske og IT-sikkerhedsmæssige konsekvenser, og kan præsentere den nuværende viden om en række vigtige datavidenskabelige udfordringer, diskutere grænserne for denne viden, belyse fremsatte hypoteser på kvalificeret teoretisk baggrund, samt forholde sig kritisk til egne og andres forskningsresultater og videnskabelige modeller.

Dimittenden får muligheden for at vælge mellem forskellige fagretninger. Her vil dimittenden få indsigt i, hvordan uddannelsens grundelementer hænger sammen med netop det valgte fagområde.

Dimittenden vil desuden få viden om fagområdets behov, muligheder og særkender i arbejdet med, og behandling af, data.

Syddansk Universitet, den 28. juni 2022

Min valgte fagretning var human informatics, hvilkket har dækket områder indenfor humaniora, Antropologi, Entropologi, og Data & Analyse. Ud over min valgte fagretning, har jeg også valgt valgfag i indenfor Business- og Health science. Business og programmeringsorienterede fag er ofte det der tiltaler mig mest, men givet min profil allerede dækkede over lignede fag, ville jeg hellere runde mig ud i en lidt anden retning, hvilket jeg ikke har fortrudt.

Generelle kompetencer for en naturvidenskabelig kandidatuddannelse

En dimittend med en kandidatgrad fra Det Naturvidenskabelige Fakultet kan selvstændigt anvende et eller flere fagområders videnskabelige teorier og metoder samt arbejde med emner og metoder fra fagområdets forskningsfelt. Dimittenden kan planlægge og udføre videnskabelige projekter på højt fagligt niveau.

Dimittenden kan belyse fremsatte hypoteser på kvalificeret teoretisk baggrund og forholde sig kritisk til egne og andres forskningsresultater og videnskabelige modeller. Dimittenden kan igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvaret for egen faglig udvikling og specialisering. Dimittenden kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister.

Syddansk Universitet, den 28. juni 2022

Jobmuligheder

Ifølge UG er en Data Science dimmitend kvalificeret til at arbejde som:

 • Softwareudvikler
 • Webdesigner
 • Projektleder
 • Akademisk medarbejder
 • It-konsulent
 • It-udvikler
 • Lærer ved de gymnasiale uddannelser
 • Forsker

Jeg er åben overfor mine muligheder. Med tiden vil min hjemmeside sikkert komme til at reflektere hvilken retning jeg er gået herfra.