Noter: Git / Github

Noter om Git og Github. Undervisning afholdt af TBJ. Github & Git Github Online service der anvender git. Github muliggøre at samarbejde og versionsstyring. Git Versionsstyringssystem. Git gør det muligt at lave versionsstyring. Git er frit distribueret/open source. Funktioner & udtryk Repository / Repo En samling af filer på et sted. Kan ses som et…

Læs videre